>2f4v_N mol:protein length:61  30S ribosomal protein S14
MARKALIEKAKRTPKFKVRAYTRCVRCGRARSVYRFFGLCRICLRELAHKGQLPGVRKA
SW