>2fmq_D mol:na length:5  5'-D(P*GP*TP*CP*GP*G)-3'
GTCGG
>2fmq_D mol:na length:5  5'-D(P*GP*TP*CP*GP*G)-3'
GTCGG
>2fmq_B mol:na length:16  5'-D(*CP*CP*GP*AP*CP*AP*GP*CP*GP*CP*AP*TP*CP*AP*GP*C)-3'
CCGACAGCGCATCAGC
>2fmq_A mol:protein length:335  DNA Polymerase Beta
MSKRKAPQETLNGGITDMLTELANFEKNVSQAIHKYNAYRKAASVIAKYPHKIKSGAEA
KKLPGVGTKIAEKIDEFLATGKLRKLEKIRQDDTSSSINFLTRVSGIGPSAARKFVDEG
IKTLEDLRKNEDKLNHHQRIGLKYFGDFEKRIPREEMLQMQDIVLNEVKKVDSEYIATV
CGSFRRGAESSGDMDVLLTHPSFTSESTKQPKLLHQVVEQLQKVHFITDTLSKGETKFM
GVCQLPSKNDEKEYPHRRIDIRLIPKDQYYCGVLYFTGSDIFNKNMRAHALEKGFTINE
YTIRPLGVTGVAGEPLPVDSEKDIFDYIQWKYREPKDRSE
>2fmq_C mol:na length:10  5'-D(*GP*CP*TP*GP*AP*TP*GP*CP*GP*C)-3'
GCTGATGCGC