>2fyt_A mol:protein length:340  Protein arginine N-methyltransferase 3
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSDLQEDEDGVYFSSYGHYGIHEEMLKDKIRTESYRDFIYQN
PHIFKDKVVLDVGCGTGILSMFAAKAGAKKVLGVDQSEILYQAMDIIRLNKLEDTITLI
KGKIEEVHLPVEKVDVIISEWMGYFLLFESMLDSVLYAKNKYLAKGGSVYPDICTISLV
AVSDVNKHADRIAFWDDVYGFKMSCMKKAVIPEAVVEVLDPKTLISEPCGIKHIDCHTT
SISDLEFSSDFTLKITRTSMCTAIAGYFDIYFEKNCHNRVVFSTGPQSTKTHWKQTVFL
LEKPFSVKAGEALKGKVTVHKNKKDPRSLTVTLTLNNSTQTYGLQ
>2fyt_A mol:protein length:340  Protein arginine N-methyltransferase 3
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSDLQEDEDGVYFSSYGHYGIHEEMLKDKIRTESYRDFIYQN
PHIFKDKVVLDVGCGTGILSMFAAKAGAKKVLGVDQSEILYQAMDIIRLNKLEDTITLI
KGKIEEVHLPVEKVDVIISEWMGYFLLFESMLDSVLYAKNKYLAKGGSVYPDICTISLV
AVSDVNKHADRIAFWDDVYGFKMSCMKKAVIPEAVVEVLDPKTLISEPCGIKHIDCHTT
SISDLEFSSDFTLKITRTSMCTAIAGYFDIYFEKNCHNRVVFSTGPQSTKTHWKQTVFL
LEKPFSVKAGEALKGKVTVHKNKKDPRSLTVTLTLNNSTQTYGLQ