>2fyu_E mol:protein length:196  Ubiquinol-cytochrome c reductase iron-sulfur subunit, mitochondrial
SHTDIKVPDFSDYRRPEVLDSTKSSKESSEARKGFSYLVTATTTVGVAYAAKNVVSQFV
SSMSASADVLAMSKIEIKLSDIPEGKNMAFKWRGKPLFVRHRTKKEIDQEAAVEVSQLR
DPQHDLERVKKPEWVILIGVCTHLGCVPIANAGDFGGYYCPCHGSHYDASGRIRKGPAP
LNLEVPSYEFTSDDMVIVG