>2g19_A mol:protein length:244  Egl nine homolog 1
MPNGQTKPLPALKLALEYIVPCMNKHGICVVDDFLGKETGQQIGDEVRALHDTGKFTDG
QLVSQKSDSSKDIRGDKITWIEGKEPGCETIGLLMSSMDDLIRHCNGKLGSYKINGRTK
AMVACYPGNGTGYVRHVDNPNGDGRCVTCIYYLNKDWDAKVSGGILRIFPEGKAQFADI
EPKFDRLLFFWSDRRNPHEVQPAYATRYAITVWYFDADERARAKVKYLTGEKGVRVELN
KPHHHHHH