>2hc2_ mol:protein length:291  Receptor-type tyrosine-protein phosphatase be
SNRKTSCPIKINQFEGHFMKLQADSNYLLSKEYEELKDVGRNQSCDIALLPENRGKNRY
NNILPYDATRVKLSGGSDYINASYIPGNNFRREYIVTQGPLPGTKDDFWKMVWEQNVHN
IVMVTQCVEKGRVKCDHYWPADQDSLYYGDLILQMLSESVLPEWTIREFKICGEEQLDA
HRLIRHFHYTVWPDHGVPETTQSLIQFVRTVRDYINRSPGAGPTVVHCSAGVGRTGTFI
ALDRILQQLDSKDSVDIYGAVHDLRLHRVHMVQTECQYVYLHQCVRDVLRARKLR