>2hwk_A mol:protein length:320  helicase nsP2
DVFQNKANVCWAKALVPVLKTAGIDMTTEQWNTVDYFETDKAHSAEIVLNQLCVRFFGL
DLDSGLFSAPTVPLSIRNNHWDNSPSPNMYGLNKEVVRQLSRRYPQLPRAVATGRVYDM
NTGTLRNYDPRINLVPVNRRLPHALVLHHNEHPQSDFSSFVSKLKGRTVLVVGEKLSVP
GKMVDWLSDRPEATFRARLDLGIPGDVPKYDIIFVNVRTPYKYHHYQQCEDHAIKLSML
TKKACLHLNPGGTCVSIGYGYADRASESIIGAIARQFKFSRVCKPKSSLEETEVLFVFI
GYDRKARTHNPYKLSSTLTNIYTGS