>2izv_C mol:protein length:97  TRANSCRIPTION ELONGATION FACTOR B POLYPEPTIDE 1
MMYVKLISSDGHEFIVKREHALTSGTIKAMLSGPGQFAENETNEVNFREIPSHVLSKVC
MYFTYKVRYTNSSTEIPEFPIAPEIALELLMAANFLDC
>2izv_C mol:protein length:97  TRANSCRIPTION ELONGATION FACTOR B POLYPEPTIDE 1
MMYVKLISSDGHEFIVKREHALTSGTIKAMLSGPGQFAENETNEVNFREIPSHVLSKVC
MYFTYKVRYTNSSTEIPEFPIAPEIALELLMAANFLDC
>2izv_A mol:protein length:187  SUPPRESSOR OF CYTOKINE SIGNALING 4
MHHHHHHSSGVDLGTENLYFQSMLVPDLLQINNNPCYWGVMDKYAAEALLEGKPEGTFL
LRDSAQEDYLFSVSFRRYSRSLHARIEQWNHNFSFDAHDPCVFHSPDITGLLEHYKDPS
ACMFFEPLLSTPLIRTFPFSLQHICRTVICNCTTYDGIDALPIPSSMKLYLKEYHYKSK
VRVLRIDAPE
>2izv_B mol:protein length:118  TRANSCRIPTION ELONGATION FACTOR B POLYPEPTIDE 2
MDVFLMIRRHKTTIFTDAKESSTVFELKRIVEGILKRPPDEQRLYKDDQLLDDGKTLGE
CGFTSQTARPQAPATVGLAFRADDTFEALCIEPFSSPPELPDVMKPQDSGSSANEQAVQ