>2izv_A mol:protein length:187  SUPPRESSOR OF CYTOKINE SIGNALING 4
MHHHHHHSSGVDLGTENLYFQSMLVPDLLQINNNPCYWGVMDKYAAEALLEGKPEGTFL
LRDSAQEDYLFSVSFRRYSRSLHARIEQWNHNFSFDAHDPCVFHSPDITGLLEHYKDPS
ACMFFEPLLSTPLIRTFPFSLQHICRTVICNCTTYDGIDALPIPSSMKLYLKEYHYKSK
VRVLRIDAPE