>2jed_B mol:protein length:352  PROTEIN KINASE C THETA
EPELNKERPSLQIKLKIEDFELHKMLGKGSFGKVFLAEFKKTNQFFAIKALKKDVVLMD
DDVECTMVEKRVLSLAWEHPFLTHMFCTFQTKENLFFVMEYLNGGDLMYHIQSCHKFDL
SRATFYAAEIILGLQFLHSKGIVYRDLKLDNILLDKDGHIKIADFGMCKENMLGDAKTN
EFCGTPDYIAPEILLGQKYNHSVDWWSFGVLLYEMLIGQSPFHGQDEEELFHSIRMDNP
FYPRWLEKEAKDLLVKLFVREPEKRLGVRGDIRQHPLFREINWEELERKEIDPPFRPKV
KSPFDCSNFDKEFLNEKPRLSFADRALINSMDQNMFRNFSFMNPGMERLISHHHHHH