>2k21_A mol:protein length:138  Potassium voltage-gated channel subfamily E member
MGHHHHHHGMILSNTTAVTPFLTKLWQETVQQGGNMSGLARRSPRSGDGKLEALYVLMV
LGFFGFFTLGIMLSYIRSKKLEHSNDPFNVYIESDAWQEKDKAYVQARVLESYKSCYVV
ENHLAIEQPNTHLPETKPSP
>2k21_A mol:protein length:138  Potassium voltage-gated channel subfamily E member
MGHHHHHHGMILSNTTAVTPFLTKLWQETVQQGGNMSGLARRSPRSGDGKLEALYVLMV
LGFFGFFTLGIMLSYIRSKKLEHSNDPFNVYIESDAWQEKDKAYVQARVLESYKSCYVV
ENHLAIEQPNTHLPETKPSP