>2kvq_G mol:protein length:63  Transcription antitermination protein nusG
GAMGRPKTLFEPGEMVRVNDGPFADFNGVVEEVDYEKSRLKVSVSIFGRATPVELDFSQ
VEKA