>2lbp_A mol:protein length:346  LEUCINE-BINDING PROTEIN
DDIKVAVVGAMSGPIAQWGIMEFNGAEQAIKDINAKGGIKGDKLVGVEYDDACDPKQAV
AVANKIVNDGIKYVIGHLCSSSTQPASDIYEDEGILMISPGATAPELTQRGYQHIMRTA
GLDSSQGPTAAKYILETVKPQRIAIIHDKQQYGEGLARSVQDGLKAANANVVFFDGITA
GEKDFSALIARLKKENIDFVYYGGYYPEMGQMLRQARSVGLKTQFMGPEGVGNASLSNI
AGDAAEGMLVTMPKRYDQDPANQGIVDALKADKKDPSGPYVWITYAAVQSLATALERTG
SDEPLALVKDLKANGANTVIGPLNWDEKGDLKGFDFGVFQWHADGSSTKAK