>2ntc_B mol:protein length:134  large T antigen
GSKVEDPKDFPSELLSFLSHAVFSNRTLACFAIYTTKEKAALLYKKIMEKYSVTFISRH
NSYNHNILFFLTPHRHRVSAINNYAQKLCTFSFLICKGVNKEYLMYSALTRDPFSVIEE
SLPGGLKEHDFNPESS