>2pcb_B mol:protein length:104  CYTOCHROME C
GDVEKGKKIFVQKCAQCHTVEKGGKHKTGPNLHGLFGRKTGQAPGFTYTDANKNKGITW
KEETLMEYLENPKKYIPGTKMIFAGIKKKTEREDLIAYLKKATNE
>2pcb_B mol:protein length:104  CYTOCHROME C
GDVEKGKKIFVQKCAQCHTVEKGGKHKTGPNLHGLFGRKTGQAPGFTYTDANKNKGITW
KEETLMEYLENPKKYIPGTKMIFAGIKKKTEREDLIAYLKKATNE
>2pcb_A mol:protein length:296  CYTOCHROME C PEROXIDASE (CCP)
MITTPLVHVASVEKGRSYEDFQKVYNAIALKLREDDEYDNYIGYGPVLVRLAWHISGTW
DKHDNTGGSYGGTYRFKKEFNDPSNAGLQNGFKFLEPIHKEFPWISSGDLFSLGGVTAV
QEMQGPKIPWRCGRVDTPEDTTPDNGRLPDADKDAGYVRTFFQRLNMNDREVVALMGAH
ALGKTHLKNSGYEGPWGAANNVFTNEFYLNLLNEDWKLEKNDANNEQWDSKSGYMMLPT
DYSLIQDPKYLSIVKEYANDQDKFFKDFSKAFEKLLENGITFPKDAPSPFIFKTLEEQG
L
>2pcb_C mol:protein length:296  CYTOCHROME C PEROXIDASE (CCP)
MITTPLVHVASVEKGRSYEDFQKVYNAIALKLREDDEYDNYIGYGPVLVRLAWHISGTW
DKHDNTGGSYGGTYRFKKEFNDPSNAGLQNGFKFLEPIHKEFPWISSGDLFSLGGVTAV
QEMQGPKIPWRCGRVDTPEDTTPDNGRLPDADKDAGYVRTFFQRLNMNDREVVALMGAH
ALGKTHLKNSGYEGPWGAANNVFTNEFYLNLLNEDWKLEKNDANNEQWDSKSGYMMLPT
DYSLIQDPKYLSIVKEYANDQDKFFKDFSKAFEKLLENGITFPKDAPSPFIFKTLEEQG
L