>2pmf_A mol:protein length:693  Glycyl-tRNA synthetase
MDGAGAEEVLAPLRLAVRQQGDLVRKLKEDKAPQVDVDKAVAELKARKRVLEAKELALQ
PKDDIVDRAKMEDTLKRRFFYDQAFAIYGGVSGLYDFGPVGCALKNNIIQTWRQHFIQE
EQILEIDCTMLTPEPVLKTSGHVDKFADFMVKDVKNGECFRADHLLKAHLQKLMSDKKC
SVEKKSEMESVLAQLDNYGQQELADLFVNYNVKSPITGNDLSPPVSFNLMFKTFIGPGG
NMPGYLRPETAQGIFLNFKRLLEFNQGKLPFAAAQIGNSFRNEISPRSGLIRVREFTMA
EIEHFVDPSEKDHPKFQNVADLHLYLYSAKAQVSGQSARKMRLGDAVEQGVINNTVLGY
FIGRIYLYLTKVGISPDKLRFRQHMENEMAHYACDCWDAESKTSYGWIEIVGCADRSCY
DLSCHARATKVPLVAEKPLKEPKTVNVVQFEPSKGAIGKAYKKDAKLVMEYLAICDECY
ITEMEMLLNEKGEFTIETEGKTFQLTKDMINVKRFQKTLYVEEVVPNVIEPSFRLGRIM
YTVFEHTFHVREGDEQRTFFSFPAVVAPFKCSVLPLSQNQEFMPFVKELSEALTRHGVS
HKVDDSSGSIGRRYARTDEIGVAFGVTIDFDTVNKTPHTATLRDRDSMRQIRAEISELP
SIVQDLANGNITWADVEARYPLFEGQETGKKETIEELEHHHHHH
>2pmf_A mol:protein length:693  Glycyl-tRNA synthetase
MDGAGAEEVLAPLRLAVRQQGDLVRKLKEDKAPQVDVDKAVAELKARKRVLEAKELALQ
PKDDIVDRAKMEDTLKRRFFYDQAFAIYGGVSGLYDFGPVGCALKNNIIQTWRQHFIQE
EQILEIDCTMLTPEPVLKTSGHVDKFADFMVKDVKNGECFRADHLLKAHLQKLMSDKKC
SVEKKSEMESVLAQLDNYGQQELADLFVNYNVKSPITGNDLSPPVSFNLMFKTFIGPGG
NMPGYLRPETAQGIFLNFKRLLEFNQGKLPFAAAQIGNSFRNEISPRSGLIRVREFTMA
EIEHFVDPSEKDHPKFQNVADLHLYLYSAKAQVSGQSARKMRLGDAVEQGVINNTVLGY
FIGRIYLYLTKVGISPDKLRFRQHMENEMAHYACDCWDAESKTSYGWIEIVGCADRSCY
DLSCHARATKVPLVAEKPLKEPKTVNVVQFEPSKGAIGKAYKKDAKLVMEYLAICDECY
ITEMEMLLNEKGEFTIETEGKTFQLTKDMINVKRFQKTLYVEEVVPNVIEPSFRLGRIM
YTVFEHTFHVREGDEQRTFFSFPAVVAPFKCSVLPLSQNQEFMPFVKELSEALTRHGVS
HKVDDSSGSIGRRYARTDEIGVAFGVTIDFDTVNKTPHTATLRDRDSMRQIRAEISELP
SIVQDLANGNITWADVEARYPLFEGQETGKKETIEELEHHHHHH