>2q5i_A mol:protein length:691  Glycyl-tRNA synthetase
MDGAGAEEVLAPLRLAVRQQGDLVRKLKEDKAPQVDVDKAVAELKARKRVLEAKELALQ
PKDDIVDRAKMEDTLKRRFFYDQAFAIYGGVSGLYDFGPVGCALKNNIIQTWRQHFIQE
EQILEIDCTMLTPEPVLKTSGHVDKFADFMVKDVKNGECFRADHLLKAHLQKLMSDKKC
SVEKKSEMESVLAQLDNYGQQELADLFVNYNVKSPITGNDLSPPVSFNLMFKTFIGPGG
NMPGYLRPETAQGIFLNFKRLLEFNQGKLPFAAAQIGNSFRNEISPRSGLIRVREFTMA
EIEHFVDPSEKDHPKFQNVADLHLYLYSAKAQVSGQSARKMRLGDAVEQGVINNTVLGY
FIGRIYLYLTKVGISPDKLRFRQHMENEMAHYACDCWDAESKTSYGWIEIVGCADRSCY
DLSCHARATKVPLVAEKPLKEPKTVNVVQFEPSKGAIGKAYKKDAKLVMEYLAICDECY
ITEMEMLLNEKGEFTIETEGKTFQLTKDMINVKRFQKTLYVEEVVPNVIEPSFGLGRIM
YTVFEHTFHVREGDEQRTFFSFPAVVAPFKCSVLPLSQNQEFMPFVKELLEALTRHGVS
HKVDDSSGSIGRRYARTDEIGVAFGVTIDFDTVNKTPHTATLRDRDSMRQIRAEISELP
SIVQDLANGNITWADVEARYPLFEGQETGKKETIEEHHHHHH
>2q5i_A mol:protein length:691  Glycyl-tRNA synthetase
MDGAGAEEVLAPLRLAVRQQGDLVRKLKEDKAPQVDVDKAVAELKARKRVLEAKELALQ
PKDDIVDRAKMEDTLKRRFFYDQAFAIYGGVSGLYDFGPVGCALKNNIIQTWRQHFIQE
EQILEIDCTMLTPEPVLKTSGHVDKFADFMVKDVKNGECFRADHLLKAHLQKLMSDKKC
SVEKKSEMESVLAQLDNYGQQELADLFVNYNVKSPITGNDLSPPVSFNLMFKTFIGPGG
NMPGYLRPETAQGIFLNFKRLLEFNQGKLPFAAAQIGNSFRNEISPRSGLIRVREFTMA
EIEHFVDPSEKDHPKFQNVADLHLYLYSAKAQVSGQSARKMRLGDAVEQGVINNTVLGY
FIGRIYLYLTKVGISPDKLRFRQHMENEMAHYACDCWDAESKTSYGWIEIVGCADRSCY
DLSCHARATKVPLVAEKPLKEPKTVNVVQFEPSKGAIGKAYKKDAKLVMEYLAICDECY
ITEMEMLLNEKGEFTIETEGKTFQLTKDMINVKRFQKTLYVEEVVPNVIEPSFGLGRIM
YTVFEHTFHVREGDEQRTFFSFPAVVAPFKCSVLPLSQNQEFMPFVKELLEALTRHGVS
HKVDDSSGSIGRRYARTDEIGVAFGVTIDFDTVNKTPHTATLRDRDSMRQIRAEISELP
SIVQDLANGNITWADVEARYPLFEGQETGKKETIEEHHHHHH