>2r8j_B mol:protein length:554  DNA polymerase eta
MASWSHPQFEKGASTSLYKKAGRMSKFTWKELIQLGSPSKAYESSLACIAHIDMNAFFA
QVEQMRCGLSKEDPVVCVQWNSIIAVSYAARKYGISRMDTIQEALKKCSNLIPIHTAVF
KKGEDFWQYHDGCGSWVQDPAKQISVEDHKVSLEPYRRESRKALKIFKSACDLVERASI
DEVFLDLGRICFNMLMFDNEYELTGDLKLKDALSNIREAFIGGNYDINSHLPLIPEKIK
SLKFEGDVFNPEGRDLITDWDDVILALGSQVCKGIRDSIKDILGYTTSCGLSSTKNVCK
LASNYKKPDAQTIVKNDCLLDFLDCGKFEITSFWTLGGVLGKELIDVLDLPHENSIKHI
RETWPDNAGQLKEFLDAKVKQSDYDRSTSNIDPLKTADLAEKLFKLSRGRYGLPLSSRP
VVKSMMSNKNLRGKSCNSIVDCISWLEVFCAELTSRIQDLEQEYNKIVIPRTVSISLKT
KSYEVYRKSGPVAYKGINFQSHELLKVGIKFVTDLDIKGKNKSYYPLTKLSMTITNFDI
IDLQKTVVDMFGNQVHTFKSSAG