>2uyc_A mol:protein length:327  MODIFICATION METHYLASE HHAI
MIEIKDKQLTGLRFIDLFAGLGGFRLALESCGAECVYSNEWDKYAQEVYEMNFGEKPEG
DITQVNEKTIPDHDILCAGFPCQAFSISGKQKGFEDSRGTLFFDIARIVREKKPKVVFM
ENVKNFASHDNGNTLEVVKNTMNELDYSFHAKVLNALDYGIPQKNERIYMICFRNDLNI
QNFQFPKPFELNTFVKDLLLPDSEVEHLVIDRKDLVMTNQEIEQTTPKTVRLGIVGKGG
QGERIYSTRGIAITLSAYGGGIFAKTGGYLVNGKTRKLHPRECARVMGYPDSYKVHPST
SQAYKQFGNSVVINVLQYIAYNIGSSLNFKPY