>2vwj_A mol:protein length:773  DNA POLYMERASE
MILDTDYITEDGKPVIRIFKKENGEFKIDYDRNFEPYIYALLKDDSAIEDVKKITAERH
GTTVRVVRAEKVKKKFLGRPIEVWKLYFTHPQDVPAIRDKIKEHPAVVDIYEYDIPFAK
RYLIDKGLIPMEGDEELKMLAFDIETLYHEGEKFAEGPILMISYADEEGARVITWRNID
LPYVDVVSTEKEMIKRFLKVVKEKDPDVLITYNGDNFAFAYLKKRSEKLGVKFILGREG
SEPKIQRMGDRFAVEVKGRIHFDLYPVIRRTINLPTYTLEAVYEAIFGQPKEKVYAEEI
AQAWETGEGLERVARYSMEDAKVTYELGKEFFPMEAQLSRLVGQSLWDVSRSSTGNLVE
WFLLRKAYERNELAPNKPDERELARRRESYAGGYVKEPERGLWENIVYLDFRSLYPSII
ITHNVSPDTLNREGCEEYDVAPQVGHKFCKDFPGFIPSLLGDLLEERQKVKKKMKATID
PIEKKLLDYRQRAIKILANSFYGYYGYAKARWYCKECAESVTAWGRQYIETTIREIEEK
FGFKVLYADTDGFFATIPGADAETVKKKAKEFLDYINAKLPGLLELEYEGFYKRGFFVT
KKKYAVIDEEDKITTRGLEIVRRDWSEIAKETQARVLEAILKHGDVEEAVRIVKEVTEK
LSKYEVPPEKLVIYEQITRDLKDYKATGPHVAVAKRLAARGIKIRPGTVISYIVLKGSG
RIGDRAIPFDEFDPAKHKYDAEYYIENQVLPAVERILRAFGYRKEDLRYQKTRQVGLGA
WLKPKT
>2vwj_B mol:na length:26  5'-D(*AP*AP*UP*GP*GP*AP*GP*AP*CP*GP *GP*CP*TP*TP*TP*TP*GP*CP*CP*GP*TP*GP*TP*C)-3'
AAUGGAGACACGGCTTTTGCCGTGTC
>2vwj_B mol:na length:26  5'-D(*AP*AP*UP*GP*GP*AP*GP*AP*CP*GP *GP*CP*TP*TP*TP*TP*GP*CP*CP*GP*TP*GP*TP*C)-3'
AAUGGAGACACGGCTTTTGCCGTGTC