>2w5h_A mol:protein length:279  SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE NEK2
MPSRAEDYEVLYTIGTGSYGRCQKIRRKSDGKILVWKELDYGSMTEAEKQMLVSEVNLL
RELKHPNIVRYYDRIIDRTNTTLYIVMEYCEGGDLASVITKGTKERQYLDEEFVLRVMT
QLTLALKECHRRSDGGHTVLHRDLKPANVFLDGKQNVKLGDFGLARILNHDTSFAKAFV
GTPYYMSPEQMNRMSYNEKSDIWSLGCLLYELCALMPPFTAFSQKELAGKIREGKFRRI
PYRYSDELNEIITRMLNLKDYHRPSVEEILENPLILEHHHHHH
>2w5h_A mol:protein length:279  SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE NEK2
MPSRAEDYEVLYTIGTGSYGRCQKIRRKSDGKILVWKELDYGSMTEAEKQMLVSEVNLL
RELKHPNIVRYYDRIIDRTNTTLYIVMEYCEGGDLASVITKGTKERQYLDEEFVLRVMT
QLTLALKECHRRSDGGHTVLHRDLKPANVFLDGKQNVKLGDFGLARILNHDTSFAKAFV
GTPYYMSPEQMNRMSYNEKSDIWSLGCLLYELCALMPPFTAFSQKELAGKIREGKFRRI
PYRYSDELNEIITRMLNLKDYHRPSVEEILENPLILEHHHHHH