>2w6c_X mol:protein length:586  ACETYLCHOLINESTERASE
MNLLVTSSLGVLLHLVVLCQADDHSELLVNTKSGKVMGTRVPVLSSHISAFLGIPFAEP
PVGNMRFRRPEPKKPWSGVWNASTYPNNCQQYVDEQFPGFSGSEMWNPNREMSEDCLYL
NIWVPSPRPKSTTVMVWIYGGGFYSGSSTLDVYNGKYLAYTEEVVLVSLSYRVGAFGFL
ALHGSQEAPGNVGLLDQRMALQWVHDNIQFFGGDPKTVTIFGESAGGASVGMHILSPGS
RDLFRRAILQSGSPNCPWASVSVAEGRRRAVELGRNLNCNLNSDEELIHCLREKKPQEL
IDVEWNVLPFDSIFRFSFVPVIDGEFFPTSLESMLNSGNFKKTQILLGVNKDEGSFFLL
YGAPGFSKDSESKISREDFMSGVKLSVPHANDLGLDAVTLQYTDWMDDNNGIKNRDGLD
DIVGDHNVICPLMHFVNKYTKFGNGTYLYFFNHRASNLVWPEWMGVIHGYEIEFVFGLP
LVKELNYTAEEEALSRRIMHYWATFAKTGNPNEPHSQESKWPLFTTKEQKFIDLNTEPM
KVHQRLRVQMCVFWNQFLPKLLNATACDGELSSSGTSSSKGIIFYVLFSILYLIF