>2xdp_A mol:protein length:123  LYSINE-SPECIFIC DEMETHYLASE 4C
SMCEKVISVGQTVITKHRNTRYYSCRVMAVTSQTFYEVMFDDGSFSRDTFPEDIVSRDC
LKLGPPAEGEVVQVKWPDGKLYGAKYFGSNIAHMYQVEFEDGSQIAMKREDIYTLDEEL
PKRVK