>2xnp_A mol:protein length:279  SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE NEK2
MPSRAEDYEVLYTIGTGSYGRCQKIRRKSDGKILVWKELDYGSMTEAEKQMLVSEVNLL
RELKHPNIVRYYDRIIDRTNTTLYIVMEYCEGGDLASVITKGTKERQYLDEEFVLRVMT
QLTLALKECHRRSDGGHTVLHRDLKPANVFLDGKQNVKLGDFGLARILNHDTSFAKTFV
GTPYYMSPEQMNRMSYNEKSDIWSLGCLLYELCALMPPFTAFSQKELAGKIREGKFRRI
PYRYSDELNEIITRMLNLKDYHRPSVEEILENPLILEHHHHHH
>2xnp_A mol:protein length:279  SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE NEK2
MPSRAEDYEVLYTIGTGSYGRCQKIRRKSDGKILVWKELDYGSMTEAEKQMLVSEVNLL
RELKHPNIVRYYDRIIDRTNTTLYIVMEYCEGGDLASVITKGTKERQYLDEEFVLRVMT
QLTLALKECHRRSDGGHTVLHRDLKPANVFLDGKQNVKLGDFGLARILNHDTSFAKTFV
GTPYYMSPEQMNRMSYNEKSDIWSLGCLLYELCALMPPFTAFSQKELAGKIREGKFRRI
PYRYSDELNEIITRMLNLKDYHRPSVEEILENPLILEHHHHHH