>2xoy_B mol:protein length:261  E3 UBIQUITIN-PROTEIN LIGASE CHFR
GAMDLLELSDVDSESSDISQPYVVCRQCPEYRRQAAQPPHCPAPEGEPGAPQALGDAPS
TSVSLTTAVQDYVCPLQGSHALCTCCFQPMPDRRVEREQDPRVAPQQCAVCLQPFCHLY
WGCTRTGCYGCLAPFCELNLGDKCLDGVLNNNSYESDILKNYLATRGLTWKNMLTESLV
ALQRGVFLLSDYRVTGDTVLCYCCGLRSFRELTYQYRQNIPASELPVAVTSRPDCYWGR
NCRTQVKAHHAMKFNHICEQTRFKN