>2xr9_A mol:protein length:827  ECTONUCLEOTIDE PYROPHOSPHATASE/PHOSPHODIESTERASE FAMILY MEMBER 2
AEWDEGPPTVLSDSPWTNTSGSCKGRCFELQEVGPPDCRCDNLCKSYSSCCHDFDELCL
KTARGWECTKDRCGEVRNEENACHCSEDCLSRGDCCTNYQVVCKGESHWVDDDCEEIKV
PECPAGFVRPPLIIFSVDGFRASYMKKGSKVMPNIEKLRSCGTHAPYMRPVYPTKTFPN
LYTLATGLYPESHGIVGNSMYDPVFDASFHLRGREKFNHRWWGGQPLWITATKQGVRAG
TFFWSVSIPHERRILTILQWLSLPDNERPSVYAFYSEQPDFSGHKYGPFGPEMTNPLRE
IDKTVGQLMDGLKQLRLHRCVNVIFVGDHGMEDVTCDRTEFLSNYLTNVDDITLVPGTL
GRIRAKSINNSKYDPKTIIAALTCKKPDQHFKPYMKQHLPKRLHYANNRRIEDIHLLVD
RRWHVARKPLDVYKKPSGKCFFQGDHGFDNKVNSMQTVFVGYGPTFKYRTKVPPFENIE
LYNVMCDLLGLKPAPNNGTHGSLNHLLRTNTFRPTMPDEVSRPNYPGIMYLQSEFDLGC
TCDDKVEPKNKLEELNKRLHTKGSTKERHLLYGRPAVLYRTSYDILYHTDFESGYSEIF
LMPLWTSYTISKQAEVSSIPEHLTNCVRPDVRVSPGFSQNCLAYKNDKQMSYGFLFPPY
LSSSPEAKYDAFLVTNMVPMYPAFKRVWAYFQRVLVKKYASERNGVNVISGPIFDYNYD
GLRDTEDEIKQYVEGSSIPVPTHYYSIITSCLDFTQPADKCDGPLSVSSFILPHRPDND
ESCNSSEDESKWVEELMKMHTARVRDIEHLTGLDFYRKTSRSYSEILTLKTYLHTYESE
I