>2y33_A mol:protein length:252  EGL NINE HOMOLOG 1
GSHMASPNGQTKPLPALKLALEYIVPCMNKHGICVVDDFLGKETGQQIGDEVRALHDTG
KFTDGQLVSQKSDSSKDIRGDKITWIEGKEPGCETIGLLMSSMDDLIRHCNGKLGSYKI
NGRTKAMVACYPGNGTGYVRHVDNPNGDGRCVTCIYYLNKDWDAKVSGGILRIFPEGKA
QFADIEPKFDRLLFFWSDRRNPHEVQPAYATRYAITVWYFDADERARAKVKYLTGEKGV
RVELNKPSDSVGKDVF
>2y33_A mol:protein length:252  EGL NINE HOMOLOG 1
GSHMASPNGQTKPLPALKLALEYIVPCMNKHGICVVDDFLGKETGQQIGDEVRALHDTG
KFTDGQLVSQKSDSSKDIRGDKITWIEGKEPGCETIGLLMSSMDDLIRHCNGKLGSYKI
NGRTKAMVACYPGNGTGYVRHVDNPNGDGRCVTCIYYLNKDWDAKVSGGILRIFPEGKA
QFADIEPKFDRLLFFWSDRRNPHEVQPAYATRYAITVWYFDADERARAKVKYLTGEKGV
RVELNKPSDSVGKDVF