>2yin_B mol:protein length:436  DEDICATOR OF CYTOKINESIS PROTEIN 2
GECGDMTDESKDNRMSCTVNLLNFYKDNNREEMYIRYLYKLRDLHLDCDNYTEAAYTLL
LHTWLLKWSDEQCASQVMQTGQQHPQTHRQLKETLYETIIGYFDKGKMWEEAISLCKEL
AEQYEMEIFDYELLSQNLIQQAKFYESIMKILRPKPDYFAVGYYGQGFPSFLRNKVFIY
RGKEYERREDFQMQLMTQFPNAEKMNTTSAPGDDVKNAPGQYIQCFTVQPVLDEHPRFK
NKPVPDQIINFYKSNYVQRFHYSRPVRRGTVDPENEFASMWIERTSFVTAYKLPGILRW
FEVVHMSQTTISPLENAIETMSTANEKILMMINQYQSDETLPINPLSMLLNGIVDPAVM
GGFAKYEKAFFTEEYVRDHPEDQDKLTHLKDLIAWQIPFLGAGIKIHEKRVSDNLRPFH
DRMEECFKNLKMKVEKEYGVREM