>3brf_A mol:protein length:478  Lin-12 and glp-1 phenotype protein 1, isoform a
SGPLGSGDSVQSLTSDRMIDFLSNKEKYECVISIFHAKVAQKSYGNEKRFFCPPPCIYL
IGQGWKLKKDRVAQLYKTLKASAQKDAAIENDPIHEQQATELVAYIGIGSDTSERQQLD
FSTGKVRHPGDQRQDPNIYDYCAAKTLYISDSDKRKYFDLNAQFFYGCGMEIGGFVSQR
IKVISKPSKKKQSMKNTDCKYLCIASGTKVALFNRLRSQTVSTRYLHVEGNAFHASSTK
WGAFTIHLFDDERGLQETDNFAVRDGFVYYGSVVKLVDSVTGIALPRLRIRKVDKQQVI
LDASCSEEPVSQLHKCAFQMIDNELVYLCLSHDKIIQHQATAINEHRHQINDGAAWTII
STDKAEYRFFEAMGQVANPISPCPVVGSLEVDGHGEASRVELHGRDFKPNLKVWFGATP
VETTFRSEESLHCSIPPVSQVRNEQTHWMFTNRTTGDVEVPISLVRDDGVVYSSGLTFS
YKSLER