>3c2l_D mol:na length:5  DNA (5'-D(P*DGP*DTP*DCP*DGP*DG)-3')
GTCGG
>3c2l_D mol:na length:5  DNA (5'-D(P*DGP*DTP*DCP*DGP*DG)-3')
GTCGG
>3c2l_A mol:protein length:335  DNA polymerase beta
MSKRKAPQETLNGGITDMLTELANFEKNVSQAIHKYNAYRKAASVIAKYPHKIKSGAEA
KKLPGVGTKIAEKIDEFLATGKLRKLEKIRQDDTSSSINFLTRVSGIGPSAARKFVDEG
IKTLEDLRKNEDKLNHHQRIGLKYFGDFEKRIPREEMLQMQDIVLNEVKKVDSEYIATV
CGSFRRGAESSGDMDVLLTHPSFTSESTKQPKLLHQVVEQLQKVHFITDTLSKGETKFM
GVCQLPSKNDEKEYPHRRIDIRLIPKDQYYCGVLYFTGSDIFNKNMRAHALEKGFTINE
YTIRPLGVTGVAGEPLPVDSEKDIFDYIQWKYREPKDRSE
>3c2l_P mol:na length:10  DNA (5'-D(*DGP*DCP*DTP*DGP*DAP*DTP*DGP*DCP*DGP*DC)-3')
GCTGATGCGC
>3c2l_T mol:na length:16  DNA (5'-D(*DCP*DCP*DGP*DAP*DCP*DCP*DGP*DCP*DGP*DCP*DAP*DTP*DCP*DAP*DGP*DC)-3')
CCGACCGCGCATCAGC