>3c98_A mol:protein length:606  Syntaxin-binding protein 1
MRGSHHHHHHGSMAPIGLKAVVGEKIMHDVIKKVKKKGEWKVLVVDQLSMRMLSSCCKM
TDIMTEGITIVEDINKRREPLPSLEAVYLITPSEKSVHSLISDFKDPPTAKYRAAHVFF
TDSCPDALFNELVKSRAAKVIKTLTEINIAFLPYESQVYSLDSADSFQSFYSPHKAQMK
NPILERLAEQIATLCATLKEYPAVRYRGEYKDNALLAQLIQDKLDAYKADDPTMGEGPD
KARSQLLILDRGFDPSSPVLHELTFQAMSYDLLPIENDVYKYETSGIGEARVKEVLLDE
DDDLWIALRHKHIAEVSQEVTRSLKDFSSSKRMNTGEKTTMRDLSQMLKKMPQYQKELS
KYSTHLHLAEDCMKHYQGTVDKLCRVEQDLAMGTDAEGEKIKDPMRAIVPILLDANVST
YDKIRIILLYIFLKNGITEENLNKLIQHAQIPPEDSEIITNMAHLGVPIVTDSTLRRRS
KPERKERISEQTYQLSRWTPIIKDIMEDTIEDKLDTKHYPYISTRSSASFSTTAVSARY
GHWHKNKAPGEYRSGPRLIIFILGGVSLNEMRCAYEVTQANGKWEVLIGSTHILTPQKL
LDTLKKLNKTDEEISS