>3cvw_A mol:protein length:543  RE11660p
MASWSHPQFEKGASTSLYKKAGLMDSQRSTLVHWFRKGLRLHDNPALSHIFTAANAAPG
RYFVRPIFILDPGILDWMQVGANRWRFLQQTLEDLDNQLRKLNSRLFVVRGKPAEVFPR
IFKSWRVEMLTFETDIEPYSVTRDAAVQKLAKAEGVRVETHCSHTIYNPELVIAKNLGK
APITYQKFLGIVEQLKVPKVLGVPEKLKNMPTPPKDEVEQKDSAAYDCPTMKQLVKRPE
ELGPNKFPGGETEALRRMEESLKDEIWVARFEKPNTAPNSLEPSTTVLSPYLKFGCLSA
RLFNQKLKEIIKRQPKHSQPPVSLIGQLMWREFYYTVAAAEPNFDRMLGNVYCMQIPWQ
EHPDHLEAWTHGRTGYPFIDAIMRQLRQEGWIHNLARHAVACFLTRGDLWISWEEGQRV
FEQLLLDQDWALNAGNWMWLSASAFFHQYFRVYSPVAFGKKTDPQGHYIRKYVPELSKY
PAGCIYEPWKASLVDQRAYGCVLGTDYPHRIVKHEVVHKENIKRMGAAYKVNREVRTGK
EEESSFEEKSET