>3dc5_C mol:protein length:195  Superoxide dismutase [Mn] 2
MKHTLPDLPFDYADLEPVISHEIMQLHHQKHHATYVNNLNQIEEKLHEAVSKGNLKEAI
ALQPALKFNGGGHINHSIFWTNLAKDGGEPSKELMDTIKRDFGSLDNLQKRLSDITIAV
QGSGWGWLGYCKKDKILKIATCANQDPLEGMVPLFGIDVWEHAYYLQYKNVRPDYVHAI
WKIANWKNISERFANARQ