>3eov_B mol:protein length:172  PEPTIDYL-PROLYL CIS-TRANS ISOMERASE
HHHHHHEPEVTAKVYFDVMIDSEPLGRITIGLFGKDAPLTTENFRQLCTGEHGFGYKDS
IFHRVIQNFMIQGGDFTNFDGTGGKSIYGEKFADENLNVKHFVGALSMANAGPNTNGSQ
FFITTAPTPWLDGRHVVFGKVLDGMDVVLRIEKTKTNSHDRPVKPVKIVASGEL