>3gtu_A mol:protein length:217  GLUTATHIONE S-TRANSFERASE
PMTLGYWNIRGLAHSIRLLLEYTDSSYEEKKYTMGDAPDYDRSQWLNEKFKLGLDFPNL
PYLIDGTHKITQSNAILRYIARKHNLCGESEKEQIREDILENQFMDSRMQLAKLCYDPD
FEKLKPEYLQALPEMLKLYSQFLGKQPWFLGDKITFVDFIAYDVLERNQVFEPSCLDAF
PNLKDFISRFEGLEKISAYMKSSRFLPRPVFTKMAVWGNK