>3gtu_C mol:protein length:217  GLUTATHIONE S-TRANSFERASE
PMTLGYWNIRGLAHSIRLLLEYTDSSYEEKKYTMGDAPDYDRSQWLNEKFKLGLDFPNL
PYLIDGTHKITQSNAILRYIARKHNLCGESEKEQIREDILENQFMDSRMQLAKLCYDPD
FEKLKPEYLQALPEMLKLYSQFLGKQPWFLGDKITFVDFIAYDVLERNQVFEPSCLDAF
PNLKDFISRFEGLEKISAYMKSSRFLPRPVFTKMAVWGNK