>3h0g_E mol:protein length:210  DNA-directed RNA polymerases I, II, and III subunit RPABC1
MSAEEKNIVRVFRAWKTAHQLVHDRGYGVSQAELDLTLDQFKAMHCGMGRNLDRTTLSF
YAKPSNDSNKGTIYIEFAKEPSVGIKEMRTFVHTLGDHNHKTGILIYANSMTPSAAKII
ATVTGQFTIETFQESDLIVNITHHELVPKHILLSPDEKKELLDRYKLRETQLPRIQLAD
PVARYLGLKRGEVVKIVRRSETSGRYNSYRICA