>3h0g_G mol:protein length:172  DNA-directed RNA polymerase II subunit rpb7
MPFFLKELSLTISLHPSYFGPRMQDYLKAKLLADVEGTCSGQYGYIICVLDSNTIDIDK
GRVVPGQGFAEFEVKYRAVLWRPFRGEVVDAIVTTVNKMGFFANIGPLNVFVSSHLVPP
DMKFDPTANPPNYSGEDQVIEKGSNVRLKIVGTRTDATEIFAIATMKEDYLGVL