>3h60_B mol:protein length:315  Serine/threonine-protein phosphatase 5
YSGPKLEDGKVTISFMKELMQWYKDQKKLHRKCAYQILVQVKEVLSKLSTLVETTLKET
EKITVCGDTHGQFYDLLNIFELNGLPSETNPYIFNGDFVDRGSFSVEVILTLFGFKLLY
PDHFHLLRGNHETDNMNQIYGFEGEVKAKYTAQMYELFSEVFEWLPLAQCINGKVLIMH
GGLFSEDGVTLDDIRKIERNRQPPDSGPMCDLLWSDPQPQNGRSISKRGVSCQFGPDVT
KAFLEENNLDYIIRSHEVKAEGYEVAHGGRCVTVFSAPNYCDQMGNKASYIHLQGSDLR
PQFHQFTAVPHPNVKPMAYA