>3inu_H mol:protein length:226  KZ52 antibody fragment heavy chain
EVQLLESGGGLVKPGGSLRLSCAASGFTLINYRMNWVRQAPGKGLEWVSSISSSSSYIH
YADSVKGRFTISRDNAENSLYLQMNSLRAEDTAVYYCVREGPRATGYSMADVFDIWGQG
TMVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHT
FPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPK