>3j7y_5 mol:protein length:423  mL37
MALASGPARRALAGSGQLGLGGFGAPRRGAYEWGVRSTRKSEPPPLDRVYEIPGLEPIT
FAGKMHFVPWLARPIFPPWDRGYKDPRFYRSPPLHEHPLYKDQACYIFHHRCRLLEGVK
QALWLTKTKLIEGLPEKVLSLVDDPRNHIENQDECVLNVISHARLWQTTEEIPKRETYC
PVIVDNLIQLCKSQILKHPSLARRICVQNSTFSATWNRESLLLQVRGSGGARLSTKDPL
PTIASREEIEATKNHVLETFYPISPIIDLHECNIYDVKNDTGFQEGYPYPYPHTLYLLD
KANLRPHRLQPDQLRAKMILFAFGSALAQARLLYGNDAKVLEQPVVVQSVGTDGRVFHF
LVFQLNTTDLDCNEGVKNLAWVDSDQLLYQHFWCLPVIKKRVVVEPVGPVGFKPETFRK
FLALYLHGAA