>3j7y_W mol:protein length:148  bL27
MASVVLALRTRTAVTSLLSPTPATALAVRYASKKSGGSSKNLGGKSSGRRQGIKKMEGH
YVHAGNIIATQRHFRWHPGAHVGVGKNKCLYALEEGIVRYTKEVYVPHPRNTEAVDLIT
RLPKGAVLYKTFVHVVPAKPEGTFKLVAML