>3j7y_i mol:protein length:128  mL51
MAGNLLSGAGRRLWDWVPLACRSFSLGVPRLIGIRLTLPPPKVVDRWNEKRAMFGVYDN
IGILGNFEKHPKELIRGPIWLRGWKGNELQRCIRKRKMVGSRMFADDLHNLNKRIRYLY
KHFNRHGKFR