>3jcr_E mol:protein length:142  hDim1
MSYMLPHLHNGWQVDQAILSEEDRVVVIRFGHDWDPTCMKMDEVLYSIAEKVKNFAVIY
LVDITEVPDFNKMYELYDPCTVMFFFRNKHIMIDLGTGNNNKINWAMEDKQEMVDIIET
VYRGARKGRGLVVSPKDYSTKYRY