>3jcr_V mol:protein length:565  hSad1
MSGRSKRESRGSTRGKRESESRGSSGRVKRERDREREPEAASSRGSPVRVKREFEPASA
REAPASVVPFVRVKREREVDEDSEPEREVRAKNGRVDSEDRRSRHCPYLDTINRSVLDF
DFEKLCSISLSHINAYACLVCGKYFQGRGLKSHAYIHSVQFSHHVFLNLHTLKFYCLPD
NYEIIDSSLEDITYVLKPTFTKQQIANLDKQAKLSRAYDGTTYLPGIVGLNNIKANDYA
NAVLQALSNVPPLRNYFLEEDNYKNIKRPPGDIMFLLVQRFGELMRKLWNPRNFKAHVS
PHEMLQAVVLCSKKTFQITKQGDGVDFLSWFLNALHSALGGTKKKKKTIVTDVFQGSMR
IFTKKLPHPDLPAEEKEQLLHNDEYQETMVESTFMYLTLDLPTAPLYKDEKEQLIIPQV
PLFNILAKFNGITEKEYKTYKENFLKRFQLTKLPPYLIFCIKRFTKNNFFVEKNPTIVN
FPITNVDLREYLSEEVQAVHKNTTYDLIANIVHDGKPSEGSYRIHVLHHGTGKWYELQD
LQVTDILPQMITLSEAYIQIWKRRDNDETNQQGA