>3kk3_B mol:protein length:452  Reverse transcriptase p51 subunit
MGSSHHHHHHSSPISPIETVPVKLKPGMDGPKVKQWPLTEEKIKALVEICTEMEKEGKI
SKIGPENPYNTPVFAIKKKDSTKWRKLVDFRELNKRTQDFWEVQLGIPHPAGLKKKKSV
TVLDVGDAYFSVPLDEDFRKYTAFTIPSINNETPGIRYQYNVLPQGWKGSPAIFQSSMT
KILEPFRKQNPDIVIYQYMDDLYVGSDLEIGQHRTKIEELRQHLLRWGLTTPDKKHQKE
PPFLWMGYELHPDKWTVQPIVLPEKDSWTVNDIQKLVGKLNWASQIYPGIKVRQLSKLL
RGTKALTEVIPLTEEAELELAENREILKEPVHGVYYDPSKDLIAEIQKQGQGQWTYQIY
QEPFKNLKTGKYARMRGAHTNDVKQLTEAVQKITTESIVIWGKTPKFKLPIQKETWETW
WTEYWQATWIPEWEFVNTPPLVKLWYQLEKEPIVGAETF