>3l73_E mol:protein length:196  CYTOCHROME B-C1 COMPLEX SUBUNIT 5, RIESKE IRONSULFUR PROTEIN, MITOCHONDRIAL
VHNDVTVPDFSAYRREDVMDATTSSQTSSEDRKGFSYLVTATACVATAYAAKNVVTQFI
SSLSASADVLALSKIEIKLSDIPEGKNVAFKWRGKPLFVRHRTQAEINQEAEVDVSKLR
DPQHDLDRVKKPEWVILVGVCTHLGCVPIANSGDFGGYYCPCHGSHYDASGRIRKGPAP
YNLEVPTYQFVGDDLVVVG