>3ljk_A mol:protein length:543  Glucose-6-phosphate isomerase
SNAMLFCDDSKKYLKEQNINLKNEFDKDDKRVEKFSLKHQNIYFDYSKNLINDYILKSL
LESAEKSSLKDKIKQMFNGAKINSTEHRAVLHTALRDLSSTPLIVDGQDIRQEVTKEKQ
RVKELVEKVVSGRWRGFSGKKITDIVNIGIGGSDLGPKMVVRALQPYHCTDLKVHFVSN
VDADSLLQALHVVDPETTLLIIASKSFSTEETLLNSISAREWLLDHYEDEKAVANHFVA
ISSKLDKVKEFGIDLEHCYKMWDWVGGRYSLWSSIGMSIAFAIGYDNFEKLLAGAYSVD
KHFKETEFSKNIPVIMALLASYYSCTYNSQSQALLPYDERLCYFVDYLQQADMESNGKS
VNIAGETVNYQTGVVLWGGVGTNGQHAFHQLLHQGNIFIPVDFIAIATSHHNYDNHQQA
LLANCFAQSQALMFGQSYDMVYNELLKSGLNETQAKELAAHKVIPGNRPSTTILLDELS
PYSLGALIALYEHKIFVQGVLWDINSYDQWGVELGKKLGKNILKAMNDDSSDEYQNLDD
STRQLIAKVKNK
>3ljk_A mol:protein length:543  Glucose-6-phosphate isomerase
SNAMLFCDDSKKYLKEQNINLKNEFDKDDKRVEKFSLKHQNIYFDYSKNLINDYILKSL
LESAEKSSLKDKIKQMFNGAKINSTEHRAVLHTALRDLSSTPLIVDGQDIRQEVTKEKQ
RVKELVEKVVSGRWRGFSGKKITDIVNIGIGGSDLGPKMVVRALQPYHCTDLKVHFVSN
VDADSLLQALHVVDPETTLLIIASKSFSTEETLLNSISAREWLLDHYEDEKAVANHFVA
ISSKLDKVKEFGIDLEHCYKMWDWVGGRYSLWSSIGMSIAFAIGYDNFEKLLAGAYSVD
KHFKETEFSKNIPVIMALLASYYSCTYNSQSQALLPYDERLCYFVDYLQQADMESNGKS
VNIAGETVNYQTGVVLWGGVGTNGQHAFHQLLHQGNIFIPVDFIAIATSHHNYDNHQQA
LLANCFAQSQALMFGQSYDMVYNELLKSGLNETQAKELAAHKVIPGNRPSTTILLDELS
PYSLGALIALYEHKIFVQGVLWDINSYDQWGVELGKKLGKNILKAMNDDSSDEYQNLDD
STRQLIAKVKNK