>3mib_A mol:protein length:314  Peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase
FSNECLGTIGPVTPLDASDFALDIRMPGVTPKESDTYFCMSMRLPVDEEAFVIDFKPRA
SMDTVHHMLLFGCNMPSSTGSYWFCDEGTCTDKANILYAWARNAPPTRLPKGVGFRVGG
ETGSKYFVLQVHYGDISAFRDNHKDCSGVSVHLTRVPQPLIAGMYLMMSVDTVIPPGEK
VVNADISCQYKMYPMHVFAYRVHTHHLGKVVSGYRVRNGQWTLIGRQNPQLPQAFYPVE
HPVDVTFGDILAARCVFTGEGRTEATHIGGTSSDEMCNLYIMYYMEAKYALSFMTCTKN
VAPDMFRTIPAEANIPIPV
>3mib_A mol:protein length:314  Peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase
FSNECLGTIGPVTPLDASDFALDIRMPGVTPKESDTYFCMSMRLPVDEEAFVIDFKPRA
SMDTVHHMLLFGCNMPSSTGSYWFCDEGTCTDKANILYAWARNAPPTRLPKGVGFRVGG
ETGSKYFVLQVHYGDISAFRDNHKDCSGVSVHLTRVPQPLIAGMYLMMSVDTVIPPGEK
VVNADISCQYKMYPMHVFAYRVHTHHLGKVVSGYRVRNGQWTLIGRQNPQLPQAFYPVE
HPVDVTFGDILAARCVFTGEGRTEATHIGGTSSDEMCNLYIMYYMEAKYALSFMTCTKN
VAPDMFRTIPAEANIPIPV