>3n2z_B mol:protein length:446  Lysosomal Pro-X carboxypeptidase
KNYSVLYFQQKVDHFGFNTVKTFNQRYLVADKYWKKNGGSILFYTGNEGDIIWFCNNTG
FMWDVAEELKAMLVFAEHRYYGESLPFGDNSFKDSRHLNFLTSEQALADFAELIKHLKR
TIPGAENQPVIAIGGSYGGMLAAWFRMKYPHMVVGALAASAPIWQFEDLVPCGVFMKIV
TTDFRKSGPHCSESIHRSWDAINRLSNTGSGLQWLTGALHLCSPLTSQDIQHLKDWISE
TWVNLAMVDYPYASNFLQPLPAWPIKVVCQYLKNPNVSDSLLLQNIFQALNVYYNYSGQ
VKCLNISETATSSLGTLGWSYQACTEVVMPFCTNGVDDMFEPHSWNLKELSDDCFQQWG
VRPRPSWITTMYGGKNISSHTNIVFSNGELDPWSGGGVTKDITDTLVAVTISEGAHHLD
LRTKNALDPMSVLLARSLEVRHMKNWIRDFYDS
>3n2z_B mol:protein length:446  Lysosomal Pro-X carboxypeptidase
KNYSVLYFQQKVDHFGFNTVKTFNQRYLVADKYWKKNGGSILFYTGNEGDIIWFCNNTG
FMWDVAEELKAMLVFAEHRYYGESLPFGDNSFKDSRHLNFLTSEQALADFAELIKHLKR
TIPGAENQPVIAIGGSYGGMLAAWFRMKYPHMVVGALAASAPIWQFEDLVPCGVFMKIV
TTDFRKSGPHCSESIHRSWDAINRLSNTGSGLQWLTGALHLCSPLTSQDIQHLKDWISE
TWVNLAMVDYPYASNFLQPLPAWPIKVVCQYLKNPNVSDSLLLQNIFQALNVYYNYSGQ
VKCLNISETATSSLGTLGWSYQACTEVVMPFCTNGVDDMFEPHSWNLKELSDDCFQQWG
VRPRPSWITTMYGGKNISSHTNIVFSNGELDPWSGGGVTKDITDTLVAVTISEGAHHLD
LRTKNALDPMSVLLARSLEVRHMKNWIRDFYDS